Филиалът на НХА в Бургас организира конкурс за учебна рисунка

сряда, 10 април 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов
НХА - Бургас

*Срокът за записване е 12 април

Конкурсът за учебна рисунка по изобразително изкуство се организира за втори път във връзка с новооткрития филиал на НХА в Бургас, където се обучават студенти в следните специалностите "Живопис", "Стенопис", "Графика", "Книга, илюстрация, печатна графика", "Плакат и визуална комуникация", "Рекламен дизайн", "Мода" и магистърска програма "Арттерапия".

 

1. ОРГАНИЗАТОРИ:

Община Бургас

Национална художествена академия - филиал Бургас

Галерия "Георги Баев"

 

2. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици, обучаващи се в редовна форма.

Участниците се разделят на две възрастови групи:

 • Първа възрастова група - XI клас
 • Втора възрастова група - XII клас

 

3. КОНКУРСНА ЗАДАЧА:

 

Първа възрастова група - Натюрморт

Материали: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./

Формат на листа: 46/55 см.

Време за изпълнение: 12 учебни часа - 2 дни пo 6 учебни часа

Втора възрастова група - 3/4 облечена, седнала фигура от натура

Материали: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./

Формат на листа: 50/70 см.

Време за изпълнение: 12 учебни часа  - 2 дни пo 6 учебни часа

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА:

 

Конкурсът се провежда всяка година в два кръга:

I кръг:

 • Предварителен подбор

II кръг:

 • Рисуване по натура

 

5. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

 

I кръг:

 • За селекционния кръг участниците изпращат минимум три рисунки по конкурсната задача за съответната възрастова група, на адрес: Бургас 8000,

ул. "Демокрация" № 6, Галерия "Георги Баев".

 • Всяка рисунка трябва да е надписана ясно на гърба с трите имена на кандидата, ЕГН, училище, адрес, телефон за връзка и e-mail.
 • Рисунките трябва да се придружават от Заявление за участие и Декларация.
 • Пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 12 април (петък) 2019 г.
 • Селекционната комисия заседава на 18 април 2019 г. като разглежда представените рисунки и определя участниците във втория кръг.
 • Резултатите своевременно се обявяват на електронните страници на Национална художествена академия и Община Бургас.

 

II кръг:

 • Рисуването по натура се провежда на 4 и 5 май 2019 г. в учебните зали на НХА - филиал Бургас, с адрес: гр. Бургас, Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2.
 • Допуснатите кандидати във втория кръг на конкурса се освобождават със служебна бележка от учебни занятия за дните, в които се провежда конкурса.
 • Участниците, които не са от град Бургас, поемат всички свои пътни разходи.
 • Община Бургас осигурява една нощувка и храна на участниците.
 • Конкурсът по време на втори кръг е анонимен.
 • Участниците работят със собствени материали - хартия /бяла/ и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./
 • Резултатите се обявяват веднага след приключване работата на журито и се публикуват на електронните страници на Национална художествена академия и Община Бургас.

 

 

 1. ЖУРИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

 

 • Членовете на журито се назначава със заповед на Ректора на НХА.
 • По време на журирането присъства без право на глас представител на Община Бургас.
 • Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 10 стотни, чрез журиране.
 • Отчитат се комплексните пластични достойнства в рисунката във връзка с изобразената натура и съществуващите ДОИ.
 • При оценката на рисунките се включват следните критерии: композиция; конструкция и характер; светлосянка; пространствена и материална характеристика.

 

7. НАГРАДИ:

 

3а първа и втора възрастова група:

 • I награда - диплом, плакет
 • II награда - диплом, плакет
 • III награда - диплом, плакет

Наградите за всяка възрастова група се осигуряват от Община Бургас, присъждат се поотделно и не се делят. Журито си запазва правото да не връчи всички награди. Всички участници във втория кръг на конкурса получават диплома за участие.

 

 

 

8. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

 

 • Община Бургас осигурява едногодишни стипендии по правилата на програма "Бургаски деца" на учениците, класирани на първо, второ и трето място в първа възрастова група.
 • Участниците от втора възрастова група, чиято конкурсна работа има оценка, не по-малка от 5.50, получават право, на основание на чл. 68, ал. 4 м ал. 5 от 3акона за висшето образование, същата да се зачете от академичните власти на Националната художествена академия за оценка от кандидат-стyдентския изпит по рисуване в НХА, важащ за същата година, в която се провежда конкурса, /съгласно решение от 15.02. 2005г. на Академичния съвет на Националната художествена академия/.
 • Специална награда на името на Георги Баев

                Всички рисунки от конкурса остават в галерия "Георги Баев" и не подлежат на връщане. Работите ще бъдат подредени в изложба, на която ще бъдат връчени награди  на отличените и грамоти на всички участници.

 

9. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

тел. 0888418949

e-mail: gallerybaev@abv.bg

 

 

 • Организаторите си запазват правото да променят статута на конкурса.
 • С участието си кандидатът потвърждава съгласието си със статута на този конкурс.

 

 

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Бургас празнува! (ВИДЕО)

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 3878 последна промяна: 09:48:34, 10 април 2019