В Общината се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за преобразяване на Културен дом на нефтохимика

понеделник, 25 март 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

Днес в Община Бургас, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 6,  ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас (Приета с Решение по т. 11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - Бургас), се проведе обществено обсъждане за намерението на Община Бургас, чрез поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020" за регионите София и Южна България, да реализира инвестиционен проект: "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на нефтохимика". Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на финансовия инструмент, безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020 по Процедура BG16RFOP001-1.001-39 в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Инвестиционен приоритет 4 "Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище" и  средства от бюджета на Община Бургас.

Общата стойност на проекта е 9.5 милиона лева. Община Бургас вече спечели безвъзмездно финансиране от Оперативна програма "Региони в растеж", което е в размер малко над 4 милиона лева. Собственото си финансово участие в проекта тя желае да обезпечи чрез поемането на изгоден дългосрочен дълг от посочения финансов механизъм, в размер на 5 151 385 лева. Днес зам.-кметовете на Община Бургас Красимир Стойчев и Руска Бояджиева обясниха, че дългът ще бъде погасяван със собствени бюджетни средства в продължение на до 145 месеца след подписване на договора за изпълнение.

За проекта: Той предвижда цялостна реконструкция на Културен дом на нефтохимика, каквато не е правена в продължение на десетилетия. Сградата ще се надстрои и ще се сдобие с нова атрактивна окачена фасада, която изцяло ще промени нейния облик. Предвижда се ремонт на всички вътрешни помещения. Особено внимание ще се обърне на зрителната зала, където след интервенциите ще има 537 седящи места за театралната и музикална публика, както и всичката необходима техника за прожекция на филми. От 6 използвани сега, след реконструкцията Културен дом на нефтохимика ще разполага с 10 зали за различни видове занятия и събития.

Предстои подмяна на всички настилки, дограми, тавани, както и укрепване на цялата сграда. Неизползваемият днес вътрешен двор ще придобие нова визия, малка сцена и ще се отвори от едната си страна към площад "Тройката". Два асансьора и необходимите рампи за хора с увреждания ще осигурят комфортен достъп до сградата за всички бургазлии и гости на града. 

 

Още снимки


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1908 последна промяна: 09:26:50, 26 март 2019