Младежи с увреждания или без родители ще участват в „Дни на талантите“, всеки е добре дошъл да се включи в инициативата

сряда, 03 април 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

Сдружение "ПроБудник" и Община Бургас организират официално представяне на резултатите от проект "Социално включване и развитие за младежите от община Бургас". Той имаше за цел да подобри възможностите за личностно и професионално развитие на младежите, настанени в Центровете от семеен тип в Бургас, да създаде условия за интегрирането и социалното им приобщаване.

Каним ви на 6 април (събота) от 12.00 часа в зала 4 на Експозиционен център "Флора", за да се запознаете с различните етапи на проекта, постигнатия напредък и разработените иновативни обучителни инструменти за насърчаване на реализацията. На място ще присъстват и участващите в проектните дейности младежи, които ще споделят личните си истории и преживявания.

По проекта бяха установени актуалните потребности на деца и младежи от резидентни услуги и от Центъра за обществена подкрепа. Проведе се Академия с интерактивни обучения за осъзнаване на личния потенциал и повишаване на увереността.

Събитието е съчетано с последната дейност на проекта - "Дни на талантите", като от 11.00 до 14.30 часа младежи от резидентни услуги и такива от широката общественост ще участват в различни творчески и спортни работилници в района на Експозиционен център "Флора".

 

Проектът се осъществява от сдружение "ПроБудник", в партньорство с Община Бургас и се финансира от ОПРЧР, процедура "Открий ме", номер BG05M9OP001-2.009-0063.

 

 

Още снимки


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1162 последна промяна: 10:16:26, 04 април 2019