Центърът за работа с деца на улицата организира ден на отворени врати

сряда, 24 април 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов
1

Център за работа с деца на улицата към Община Бургас организира ден на отворени врати. Инициативата се провежда традиционно по това време на годината. Всеки, който желае да се запознае с работата в социалния център, може да го направи на 25 април, четвъртък, от 10,30 до 12,00 часа на адрес: гр. Бургас, ул. "Сан Стефано"№32, тел./факс: 056/831336.

 

Посетителите ще имат възможността да се включат в боядисването на великденски яйца от децата и екипа на заведението. От Центъра за работа с деца на улицата изказват благодарност към всички граждани и фирми, които през последните тринадесет години са подпомагали дейността на институцията.

 

Информация за Център за работа с деца на улицата- Община Бургас:

Център за работа с деца на улицата е социална услуга в общността. Има за цел да подпомогне социалната интеграция и адаптацията на децата на улицата, да подкрепя и подпомага семействата в грижите за децата им, да повиши капацитета на семейството, да развие родителските умения и по този начин да се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, да осигурява условия за равен достъп на всяко дете в риск до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Предоставяните услуги осигуряват на децата в риск възможността да растат в семейна среда и са безплатни за жителите на община Бургас.

Основна целева група на ЦРДУ са деца в риск, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на адекватна родителска или заместваща я грижа и контрол. Това са предимно деца, които поддържат връзки със семействата си, но прекарват деня на улицата и са въвлечени в различни тежки форми на труд - занимават се с просия, понякога проституират и др. Специфично за Бургас е увеличаването на броя на децата на улицата през летния, активен туристически сезон поради притока на деца от различни краища на страната.

Услугите в ЦРДУ се предоставят на деца на възраст от 6 до 18 години след насочването им от отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- Бургас. С оглед постигане на възможно най-оптимални резултати при посрещане на потребностите на децата на улицата, част от услугите се насочват към техните родители и семейства.

Децата на улицата са една от най-уязвимите групи на деца в риск. Тези деца изпадат в състояние на безнадзорност, поради липса на контрол и наличие на родителска безотговорност. Повечето от децата от тази рискова група произхождат от семейства, чието материално състояние е под социалния минимум. Поради незрялост и незащитеност, за всички деца от тази целева група съществува потенциален риск от недохранване, трудова експлоатация, физическо и сексуално насилие, злоупотреба с упойващи вещества, въвличане в престъпна дейност.

Децата, които живеят и работят на улицата, са онази група деца в риск, за която предоставянето на социални услуги е най-трудно осъществимо. Причините за това се крият в самия произход на това явление, които в повечето случаи са икономически, но често са обособени и от културните особености на общността, в която децата израстват.

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1276 последна промяна: 15:16:34, 24 април 2019