Малчугани от различни детски градини се забавляваха заедно

сряда, 24 април 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

В парк "Ветрен" се проведе атрактивен спортен празник "Мама, татко и аз", а в ДГ "Детелина", филиал "Светулка"- гр. Българово пък бе изнесен концерт. Двете събития са част от Дейност 5 "Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси" по Проект BG05M2OP001-3.001-0040-C01 "Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M2OP001-3.001-0040-С02/27.07.2017 г.,

Децата от всички детски градини-партньори с желание се включиха в интересните спортни игри и състезания, заедно със своите учители и родители. Децата от филиал "Светулка" в гр. Българово изнесоха пред своите връстници, родители и гости вълнуващ концерт с песни и танци, посветени на Великден.

 

 

Още снимки


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1011 последна промяна: 10:26:39, 27 април 2019