Предстои обработка на земеделски площи, пчеларите трябва да обезопасят кошерите си

петък, 10 май 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов
1

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 13.05.2019г. до 18.05.2019г., от 7.00 часа до 20.00 часа, "Сортови семена- Бургас" ООД, ще извърши третиране на посеви с пшеница срещу брашнеста мана и фузариоза.

 

Третирането ще се извърши с продукти за растителна защита "Сфера макс", при доза 0.040 мл/дка. и течен тор "Витал" при доза 0.200л/дка., с  карантинен срок 42 дни.

Подлежащите на третиране на парцели са в масив на местност и на площи, както следва:

                               Землище Бургас масив №3. бивши 86, 87. 88 -е площ 1176 дка, отстоящи от населеното място 8 км, отстояние от съседно селище - кв. "Ветрен" на 6 км: дата на третиране: 14.05.2019;

                               Землище Бургас масив №3, бивши 105. 106-110 с площ 1547 дка, отстоящи от населеното място 7 км, отстояние от съседно селище - кв. "Ветрен" на 7 км; дата на третиране: 15.05.2019;

                               Землище Бургас масив №3, бивши 140- 145, с площ 4419 дка, отстоящи от населеното място 1 км, отстояние от съседно селище - кв. "Лозово" на 5 км; дата на третиране: 16.05.2019:

За организиране и провеждане на третирането отговаря Али Хамид Али.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1417 последна промяна: 12:00:04, 11 май 2019