Продължава инициативата за безплатни начални обучения по спорт за децата, ето я новата програма

сряда, 22 май 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

През 2016 г. кметът Димитър Николов изиска от спортните клубове, които ползват общинска материална база, да въведат безплатни начални обучения за деца. Тази програма продължава да е в действие и днес, така че нека родителите се запознаят с новите й параметри.

Целта е на подрастващите да бъдат предоставени още по-достъпни възможности за участие в занимания с физически упражнения и спорт, да се подобри здравният им статус, физическата и психическа дееспособност, свободното им време да се уплътни по смислен начин. Друг от търсените ефекти е откриването на млади и перспективни състезатели, които впоследствие да бъдат поощрени в развитието си. Възползвайки се от тази програма, децата ще могат да се запознаят с различните спортове, с условията, предлагани от отделните клубове, и в перспектива да се запишат за постоянно, ако им хареса.

Програмата "Двигателна култура, спорт и здраве - начално обучение" се организира от Община Бургас в партньорство със спортните клубове със сключени договори с ОП "Спортни имоти". Тя е безплатна за децата, които се запишат. Курсовете за обучение в различните видове спорт са с продължителност 8 тренировъчни занятия по 1 час.

 

Курсовете ще се провеждат на следните дати:

 

* Първи курс на обучение - от 17.06. до 03.07.2019 г.;

 

* Втори курс на обучение -  от 02.07. до 25.07. 2019 г.;

(плуване) - от 02.07. до 17.07.2019 г.

(ръгби) - от 08.07 до 24.07.2019 г.

 

* Трети курс на обучение - от 30.07 до 22.08.2019 г.;

 

* Четвърти курс на обучение - от 26.08 до 13.09.2019 г.

(плуване) - от 24.09 до 17.10. 2019 г.

Сформирането на групите, които ще са от 5 до 10 деца, ще става от 09:00 до 13:00 ч. в спортния корпус на ПМГ/ГРЕ Раковски" - ОП "Спортни имоти", по график, както следва:

 

- За първи курс на обучението записването ще бъде на 11, 12 и 13 .06.2019 год.;

 

- За втори курс на обучение записването ще бъде на 26, 27 и 28.06.2019 год.;

 

- За трети курс на обучение записването ще бъде на 24, 25 и 26.07.2019 год.;

 

- За четвърти курс на обучение записването ще бъде на 20, 21 и 22.08.2019 год.

Записване плуване - 10, 11 и 12.09.2019 год.

 

 

 

 

 

      ВИД СПОРТ

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

СПОРТЕН ОБЕКТ  , КУРС НА ОБУЧЕНИЕ И ЧАС НА ЗАНЯТИЕТО

 

       Футбол

               

  8 год.(навършени) -

12  год.( ненавършени)

СЦ « Славейков « - трети курс / 16:00 - 17:00 ч., четвърти курс - / 17:00 - 18:00ч /

СЦ " Изгрев " - трети курс -  10:00 - 11: 00 ч./

        Ръгби

                                  

  11 год. ( навършени)

СЦ « Славейков « - втори  курс/ 09.00 - 10.00 ч./

      Хандбал

   8 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)

СЗ «Никола Станчев» -първи курс-/  10:00 - 11:00 - смесена група  /  16:00 - 17:00 ч.- момчета /

     Волейбол

 8 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)

СЗ «Нефтохимик « - първи курс - /  момчета -  10:00 -11:00 ч.  /,

четвърти курс -  / смесена група - 09:00- 10:00 ч./

    Баскетбол

 8 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)            

СЗ «Никола Станчев» - първи курс- / 16.00 - 17 .00 ч - смесена група/

СЗ «Бойчо Брънзов» - първи курс -/момчета  -  10:00 - 11:00 ч./ ,

четвърти курс - / момчета - 09 : 00 - 10:00 ч. и  момичета-  09:00 - 10:00 ч./

   Борба

8 год . ( навършени )-

12  год.( ненавършени)

СЗ «Никола Станчев» - първи курс - момчета - свободен  стил -16:00- 17:00 ч.

СЗ ПМГ и ГРЕ  - четвърти курс - момчета - класически стил - 16.00 - 17.00 ч.

 

 Плуване

     6 год . ( навършени )-

 10  год.( ненавършени)               

ПБ «Флора « - първи курс - / 10: 00 - 11:00 ; 11:00 - 12 :00  и 16:00 - 17:00 ч. , втори и  трети курс - / 09:00 - 10:-00 ; 10:00 - 11:00  и  16:00 - 17:00 ч./

                   

Забележка :

- четвърти курс на обучение   ще се проведе в  ПБ « М. Рудник «  и УК ПМГ и ГРЕ  - 17:00 - 18:00 ч.

 

Худ.гимнастика

      5 год . ( навършени )-

8  год.( ненавършени)                  

СЗ»Младост» - първи курс/ 17:00 - 18:00 ч./, втори курс - 10:00 - 11:00 ч. и четвърти курс - / 10:00 - 11:00 ч.  /

Тенис

6 год . ( навършени )-

9  год.( ненавършени)                    

ТК «Парк езеро» - от първи до четвърти курс - / 09:00 -10:00 ч. и  17:00 - 18:00 ч./

 

СЦ « Изгрев» - първи  курс -/10:00 - 11:00 ч./

 

СЦ» Славейков» - втори курс - / 09:00 - 10: 00 ч./

Сп.акробатика

5 год . ( навършени )-

8  год.( ненавършени)               

СЗ «Нефтохимик « - първи курс - / 10:00 -11:00 ч. /  , втори курс - / 09:00 - 10:00 ч. /, трети и четвърти курс / 17:00 - 18:00 ч./-  смесени групи

Фехтовка

 8 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)              

Учебен корпус ПМГ и ГРЕ - четвърти курс - /10:00 - 11:00 ч. - смесена група /

 Бадминтон

 7 год . ( навършени )-

 12  год.( ненавършени)             

СЗ «Нефтохимик «-  втори курс  - / смесена група - 16:00 - 17:00 ч.  /

 Л.атлетика

8 год . ( навършени )-

12  год.( ненавършени)           

СЦ «Славейков» -първи курс - / 17.00 - 18.00 ч./ , втори  курс - / 17:00 - 18:00 ч. /, трети курс - 17:00 - 18:00 ч. /

Шах

6 год . ( навършени )-

12  год.( ненавършени)              

СЗ «Нефтохимик « - от първи до четвърти курс - / 16 :00 - 17:00 ч./


При записване  родителите трябва да носят ксерокопие от акт за раждане и медицинска бележка, че детето е клинично здраво и може да посещава спортни занимания.

 

За контакти: Ирена Бакалова, тел.: 0885 110 040.

 

 

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 7722 последна промяна: 13:13:39, 22 май 2019