Полезна информация за предстоящи летни ученически занимания в Бургас

сряда, 12 юни 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

Наред с игрите и почивката, бургаските деца могат да поддържат умствената и физическата си форма през лятото по много начини. Това е и възможност за родителите да имат повече време за себе си. Затова Община Бургас предлага на вашето внимание справка за летните занимания, които ще бъдат организирани в отделните училища през следващите месеци. Скоро ще публикуваме и график за школите и арт обученията в Младежкия културен център.

 

 

СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР. БУРГАС - Организирана лятна занималня със заплащане от УН при СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бургас. Период: 03.06.2019 г. до 31.07.2019 г. Такси: целодневна седмична - 45.00 лева, месечна - 150.00 лева; полудневна седмична - 25.00 лева, месечна - 80.00 лева.  В занималнята могат да бъдат приети до 100 ученици.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - БУРГАС - Организирана безплатна лятна занималня за периода от 03.06. до 28.06.2019 г., за времето от 08,00 до 17,00 ч., в която са включени, въз основа на предварително подадени заявления, 16 ученици.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" - БУРГАС - Организирана безплатна лятна занималня за периода от 01.06. до 31.08.2019 г. Организира безплатна занималня за учениците в начален курс, в която са включени занимания по интереси, спортни занимания, школа по математика, четене сред природата и организирано хранене. По желание на родителите се организират платени занимания по англ. език и Еко лагер.

 

ОУ "АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА" - Езиков курс и лагер по английски език, организирани от Община Бургас във връзка със състезанието "We Love English"; Езиков курс с носители на езика, организиран от международен проект "Шекспир за деца" в периода 17.06-01.07, три пъти седмично, такса: 140 лева с включени материали.

 

ОУ "СВ. КНЯЗ БОРИС І"  - Организирана лятна занималня от Илияна Христова - старши учител в начален етап, чрез подадено заявление в Община Бургас за ползване на учебна стая по Механизма за отдаване под наем, като физическо лице. Заявеният период е  месец юни, в делнични дни, от 8.30 часа до 12.30 часа. Определена е месечна такса от 120 лв. Предвидена е 1 група от  25 деца на възраст от 6 до 10 години. През м. юни 2019 г. в училището се провеждат занимания по интереси както следва:

  • До 11 юни - клуб "Културното богатство на българите"
  • До 13 юни - клуб "Математика"
  • До 11 юни - клуб "Красота пресътворяваме и книга създаваме"
  • До 13 юни - клуб "Творческо писане"
  • До 13 юни - клуб "Библиотечна работилница".

 

 

ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - БУРГАС  - Организирано  Ваканционно училище "Елинпелиновци" (лятна занималня) за периода от 03.06.20109 г. до 31.07.2019 г. Участници - 79 ученици от начален етап, разпределени в три групи. Заниманията се провеждат от 8,30 ч. до 16,30 ч. За участието в лятната занималня НЕ СЕ ЗАПЛАЩА. В периода от 1 до 20.06.2019 г. се провеждат по график занимания по интереси в неучебна среда в областите "Спорт", "Приложно изкуство", "Компютърно моделиране" и "Математика".

 

ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - БУРГАС - Организирана допълнителна работа с ученици от 1-4 клас от 03.06.2019 г. до 14.06.2019 г., съгласно Наредбата за приобщаващо образование. За провеждането на допълнителното обучение няма да има заплащане.

 

ОУ " ХРИСТО БОТЕВ " - КВ.ПОБЕДА- Организирана допълнителна работа с ученици от 1-4 клас от 03.06.2019 г. до 14.06.2019 г., съгласно Наредбата за приобщаващо образование. За провеждането на допълнителното обучение няма да има заплащане. По проект "Занимания по интереси" са сформирани 17 групи с 227 деца. Заниманията ще приключат на 28.06.2019 г. По проект "Подкрепа за успех" са сформирани 28 групи с 169 деца. Заниманията ще приключат на в края на м.август 2019 г.

 

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" , КВ. САРАФОВО - Организирани две групи в занимания по интереси с общо 40 ученици от начален етап. Заниманията започват на 03.06. 2019г. и ще приключат на 24.06.2019г. Не се заплаща такса от родителите.

 

ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - С. РАВНЕЦ - Провеждане на занятия по Проект " Подкрепа за успех"до 15.07.2019 г. вкл.  - допълнително обучение по БЕЛ и Математика на ученици от начален и прогимназиален етап.

 

 НБУ "МИХАИЛ ЛЪКАТНИК"-БУРГАС - Организирана лятна занималня, от СНЦ "Образование и технологии". Занималнята обхваща 45 деца от НБУ "М. Лъкатник" и други училища. Таксата за един месец за цял ден е 150,00лв и е предвидено да работи от 03.06.2019 г. до 31.08.2019 г.

 

 

ОУ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» - "ГОРНО ЕЗЕРОВО"

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛЯТНА РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗА УЧЕБНАТА 2018 - 2019 ГОДИНА

 

Преподавател

Клас

Брой ученици

Часове по предмети/

общ брой часове

Период на провеждане

1.        

А.Мандажиева

І А

5

Математика - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

2.        

С. Дамянова

І Б

5

БЕЛ - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

3.        

С. Василева

ІІ А

5

Математика - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

4.        

Т. Станкова

ІІ Б

5

БЕЛ - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

5.        

С. Костенски

ІII А

5

Математика - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

6.        

Х. Ахмедова

ІII Б

5

БЕЛ - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

7.        

Д. Димитрова

ІII В

5

Математика - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

8.        

Н. Колева

ІV А

5

БЕЛ - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

9.        

Д. Динева

ІV Б

5

Математика - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

10.    

Н. Купенова

VA, VБ

5

БЕЛ - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

11.    

Ив. Николова

VA, VБ

5

Математика - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

12.    

М. Стоянова

VIA, VIБ

5

БЕЛ - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

13.    

Ж. Казакова

VI В

5

БЕЛ - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

14.    

Д. Райкова

VIA, VIБ, VIВ

5

Математика - 10 уч. ч.

По време на лятната ваканция

 

ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ

 

70

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

РЪКОВОДИТЕЛ

ВИД ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1

Ирина Зоткова

Клуб "Сръчни ръце"

По време на лятната ваканция

8 - 10 г.

2

Станислава Георгиева

Клуб "Забавна математика"

По време на лятната ваканция

8 - 10 г.

3

Красимира Куриева

Клуб "Малките актьори"

По време на лятната ваканция

11 - 13 г.

4

Светла Петрова

Клуб "Приятели на здравословното хранене"

По време на лятната ваканция

8 - 10 г.

5

Йорданка Николова

Клуб "Палитра"

По време на лятната ваканция

8 - 10 г.

6

Събчо Костенски

Клас по програмиране

По време на лятната ваканция

8 - 10 г.

7

Хабибе Ахмедова

Клуб "Цветя и билки"

По време на лятната ваканция

8 - 10 г.

8

Димитрина Димитрова

Клуб "Дигитален свят"

По време на лятната ваканция

8 - 10 г.

9

Донка Динева

Клуб "Сръчковци"

По време на лятната ваканция

8 - 10 г.

10

Невена Колева

Клуб "Пъстроцветна фантазия"

По време на лятната ваканция

8 - 10 г.

11

Димитринка Янева

Клуб по танци

По време на лятната ваканция

11 - 13 г.

12

Моника Михалева

Секция Футбол

По време на лятната ваканция

11 - 13 г.

13

Максимилиана Янева

Клуб "Гражданинът на XXI век"

По време на лятната ваканция

11 - 13 г.

14

Ралица Иванова

Клуб "Живеем активно"

По време на лятната ваканция

11 - 13 г.

 

 

 

ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 24.06.2019 - 31.08.2019 г. в ОУ "Христо Ботев", кв. "Долно Езерово", гр.Бургас

РЪКОВОДИТЕЛ

ДАТА

ДЕН

ЧАС

МЯСТО

ВЪЗРАСТ

ЗАНИМАНИЕ

1.

Мира Христова

22.07.2019 г.-23.07.2019 г.

Понеделник

Вторник

10ч.

10 ч.

Кл.стая 102

10 г.

"Четенето - лесно и интересно"

2.

Марияна Проданова

01.07.2019 г.-02.07.2019 г.

Понеделник

Вторник

10ч.

10 ч.

Спортна площадка

12-13 г.

Спортни игри

3.

Искра Костова

15.07.2019 г.

19.08.2019 г.

Понеделник

Понеделник

11 ч.

11 ч.

Спортна

Площадка

10 г.

Спортни игри

4.

Николина Стоева

12.07.2019 г.

26.07.2019 г.

Петък

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 201

Кл.стая 201

9 г.

"Сръчни ръце"

5.

Божана Главова

20.08.2019 г.

22.08.2019 г.

Вторник

Четвъртък

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 205

Кл.стая 205

10-11 г.

"Четенето - интересно"

6.

Теодора Бобчева

26.08.2019 г.

27.08.2019 г. 28.08.2019 г.

Понеделник

Вторник

Сряда

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Стая 210

Стая 210

Стая 210

11-13 г.

Арт ателие

7.

Стойка Костова

30.07.2019 г

02.08.2019 г.

06.08.2019 г.

09.08.2019 г.

Вторник

Петък

Вторник

Петък

10 ч.

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Стая 203

Стая 203

Стая 203

Стая 203

8-10 г.

"В царството на приказките"

8.

Ралица Андонова

04.07.2019 г.

05.07.2019 г.

Четвъртък

Петък

10 ч.

10 ч.

Кл.стая 102

Кл.стая 102

12-13 г.

"Словото..."

9.

Десислава Николова

02.08.2019 г.

09.08.2019 г.

16.08.2019 г.

Петък

Петък

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 204

Кл.стая 204

Кл.стая 204

8 г.

 "Забавна математика"

10.

Маргарита Димитрова

12.07.2019 г.

05.08.2019 г.

09.08.2019 г.

Петък

Понеделник

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 201

Кл.стая 201

Кл.стая 201

8-9 г.

"Математиката лесна и интересна"

11.

Сава Нанева

12.08.2019 г.

16.08.2019 г.

Вторник

Четвъртък

9:30 ч.

9:30 ч.

 

Кл.стая 207

Кл.стая 207

9-10 г.

"Любимата книга"

12.

Величка Фотева

05.08.2019

08.08.2019 г.

Четвъртък

Четвъртък

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 204

Кл.стая 204

8 г.

"Забавна математика"

13.

Тодорка Симеонова

26.08.2019 г

27.08.2019 г.

28.08.2019 г.

Понеделник

Вторник

Сряда

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Кл.стая 208

Кл.стая 208

Кл.стая 208

8-10 г.

"Арт ателие"

14.

Красимира Гаврилова

25.06.2019 г.

26.06.2019 г.

27.06.2019 г.

Вторник

Сряда

Четвъртък

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Стая 110

Стая 110

Стая 110

12-14 г.

"Природни науки"

15.

Божидарка Илиева

1.07.2019 г.

2.07.2019 г.

3.07.2019 г.

4.07.2019 г.

5.07.2019 г.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

9:30 ч.

Кл.стая 104

Кл.стая 104

Кл.стая 104

Кл.стая 104

Кл.стая 104

12-14 г.

"Математиката - лесна и интересна"

16.

Евгени Ангелов

29.08.2019 г.

30.08.2019 г.

Четвъртък

Петък

9:30 ч.

9:30 ч.

Спортна площадка

12 г.

Спортни игри

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1783 последна промяна: 10:13:18, 12 юни 2019