Община Бургас успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр. Бургас, с. Равнец и м. с. Върли бряг,

понеделник, 01 юли 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас успешно приключи изпълнението на дейностите по проект "Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр. Бургас, с. Равнец и м. с. Върли бряг, Община Бургас" 2018BG16SPO001-002, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд "Солидарност" на Европейския съюз. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 2 575 142,27лв. Дейностите по проекта стартираха на 09.04.2019г. и целят да покрият нанесените щети от бедствията в периода 5-30 октомври 2017 г.

Основните обекти на интервенция, които са възстановени в рамките на проекта са:

-          ул. "9-ти Септември", ул. "Янтра" и ул. "Гагарин" в с. Равнец. Обща дължина на възстановените участъци от общинска улична инфраструктура е 1112м., от които по ул. "9-ти септември" - 612 м, по ул. "Гагарин" - 360 м. и  по ул. "Янтра" 140 м.;

-          улици "Амур" и "Дружба" в кв. Горно Езерово. Общата дължина на възстановения участък от общинска улична инфраструктура е 591,00 м., от която  по ул. "Амур" - 320,00 м. и по ул. "Дружба" - 271,00 м.;

-          улици м. с. Върли бряг. Обща дължина на възстановените участъци от общинската улична инфраструктура са 652,50м.;

-          бул. "Захари Стоянов" в ж.к. "Меден рудник". Обща дължина на възстановения участък от общинската улична инфраструктура 1 493 м.;

-          ул. "Владимир Вазов" в кв. "Победа". Обща дължина на възстановен участък от общинска улична  инфраструктура 267,00 м.

В резултат от изпълнение на възстановителните строително-ремонтни дейности, в населените места, жилищни комплекси и квартали е:

-          Възстановена пътна настилка и осигурена нормална експлоатация;

-          Възстановени транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло на съществуващи улици;

 

"Тази публикация е създадена в рамките на проект "Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр. Бургас, с. Равнец и м. с. Върли бряг, Община Бургас", който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд "Солидарност" на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган."

Още снимки


Последни новини

Обновиха и уличката „Охрид“

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1034 последна промяна: 15:18:54, 02 юли 2019