Представиха проект за развитието на туризма по време на обществено обсъждане

четвъртък, 22 август 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов
1

Обществено обсъждане за намерението на Община Бургас да реализира инвестиционен проект "Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация" се проведе на 22 август в заседателната зала на администрацията.

 

Представянето на проекта и планът за неговото реализиране се прави на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 6,  ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас (Приета с Решение по т. 11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - Бургас).

Идеята на Община Бургас е да финансира проекта чрез поемането на дългосрочен дълг от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020" за регионите София и Южна България.

Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020г., приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", финансов инструмент - Фонд за градско развитие "Фонд за устойчиви градове", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 "Развитие на туристически атракции" и средства от бюджета на община Бургас.

Зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев, зам.-кмет представи проекта и финансовите му параметри.

Обектите, включени в проекта, са четири и могат да бъдат обединени в цялостен туристически продукт, който да се рекламира и предлага на жителите и гостите на Бургас. Предвидено е да бъдат изпълнени строително-монтажни работи в: "Експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде"; остров "Света Анастасия", Културно - туристически комплекс "Ченгене скеле" в местност "Рибарско пристанище", катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий". Предвижда се още да бъде закупен туристически кораб, оборудване и обзавеждане.

Общата стойност на проекта е 9,7 милиона лева. Община Бургас ще кандидатства за безвъзмездно финансиране от Оперативна програма "Региони в растеж", което е в размер на 8,2 милиона лева, а останалата част ще осигури чрез собствени средства и поемането на изгоден дългосрочен дълг по посочения финансов инструмент.

Предложението за финансиране ще бъде внесено за разглеждане и одобрение на сесия на Общинския съвет през септември.

 

 

Още снимки


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 945 последна промяна: 12:03:04, 23 август 2019