Ден на отворените врати организира Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства

сряда, 09 октомври 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов
1

По случай световния ден на психичното здраве - 10-ти октомври, Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства (ЦСРИЛПР) организира ден на отворените врати за всички, които се интересуват от предлаганите социални услуги за лицата с психични разстройства.

ЦСРИЛПР е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност, която се управлява от Община Бургас. Реализирана по проект: "Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас", изпълнен с финансовата подкрепа на Програма BG 07 "Инициативи за обществено здраве", осъществена с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Основание за нейното разкриване е мотивирано решение на Общински съвет Бургас. Със заповед № РД01-1001/10.08.2017 г. на Изпълнителния директор, Агенцията за социално подпомагане разрешава откриването на ЦСРИ с капацитет 30 места, считано от 01.11.2017 г.

    Целта е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребители, превръщане на психичното здраве в ценност за личността и обществото, всестранна помощ и защита на специфичните права и интереси на хора с психични разстройства.

    От предлаганите услуги в Центъра могат да се възползват пълнолетни лица с психични разстройства, насочени от Дирекция "Социално подпомагане", както и техни родители и/или близки, индивидуално или групово, почасово - всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца съобразно индивидуалните им потребности.

    ЦСРИЛПР осигурява възможности за хората с психични разстройства да се срещат и да се изявяват, да работят и да принадлежат към група от хора.  Организират им се различни мероприятия и дейности, предлага им се индивидуална и групова подкрепа, която  отговаря на нуждите им и зачита техните ценности, избор и предпочитания, да участват в живота на общността и да се признава ценността на техния принос.

    Центърът им помага да постигнат своите цели и стремежи, да развият или подобрят умения, хоби, взаимоотношения, връзки със семейство, приятели и др., това може да се опише накратко като структуриране на времето. Ден, половин ден, през ден - всичко това е от полза за тях и родителите им. Намирането или предлагането на работа е много важно нещо. За целта трябва да се използват запазените способности и качества на потребителите.

    Част от справянето е болните да се научат да контролират сами болестта си. Да се контролират сами във взимането на лекарствата и да имат повече разбиране за болестта и лечението. Последица от това би било да се стабилизират и да си стъпят на краката. Да не се влошават повече от това.  Да подобрят другите си здравни навици.

    Информацията е много важна и за тези, които са засегнати от болестта. Да се приобщават близките и роднините на хора с психичен проблем на по-ранен етап, преди избухване на "бомбата." Да разпознават симптомите и да търсят навреме помощ от специалисти, а това може да стане чрез информираност и създаване на връзки.

    Екипът от специалисти в ЦСРИЛПР - управител, социален работник, психолог, медицинско лице и трудотерапевти, активно работят за решаване и преодоляване на конкретни проблеми и рискови ситуации, чрез индивидуални подходи, чрез различни социални, образователни, трудотерапевтични, медицински програми и провеждане на психологически тренинги.

    Всеки, който има желание и интерес да разгледа Центъра за социална рехабилитация и  интеграция на лица с психични разстройства, да се запознае с  базата, с която разполага, да се докосне до неговата дейност, услугите, които се предлагат в него, както и с условията, при които могат да се ползват тези услуги, може да посети социалното заведение на 10-ти октомври, четвъртък, от 11 до 12 часа на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19, ет.2, или да се обади на тел. 056/590120 или 0879656692 за повече информация.

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1587 последна промяна: 15:35:47, 09 октомври 2019