Зам.-кметът Ананиева: Бургас е с най- много реновирани професионални гимназии

вторник, 07 януари 2020
Публикувано от: Мариета Ханджиева

"Бургас е с най- много  в страната реновирани професионални гимназии по програма "Подкрепа на професионалните училища в Република България", финансиран от "Региони в растеж" 2014 -2020 г", обяви на пресконференция зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева.

 6 гимназии бях включени в  бургаския проект, чрез който беше обновена образователната инфраструктура в Търговската гимназия, Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", Професионална гимназия по туризъм " Проф. д-р Асен Златаров", Професионалната гимназия по механо-електротехника и електроника, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия и Професионалната гимназия по Транспорт.

"Най-високата оценка за реализацията на проекта е повишаването на привлекателността на професионалните гимназии и разкриването на нови паралелки там", коментира още зам.-кметът Ананиева. Тя посочи като добър пример и изцяло обновения учебно- производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", които изцяло промени визията и концепцията си. Директорът на гимназията  Силвия Пехливанова потвърди, че  ресторантът се развива  много добре и се превръща в любимо място за срещи и събития на бургазлии и гости на града.Зам.-кметът Йорданка Ананиева сподели в аванс, че има идея неконсумираната  от деня храна да се раздава в социалните заведения в Бургас.
6-те училища са били избрани от Министерството на образованието в национален мащаб по следните критерии - брой ученици и стабилност в професионалната реализация на учениците, дългогодишна история, с авторитет.

На пресконференцията присъстваха директорите на всички 6 гимназии, включени в проекта и ръководителят на проекта инж. Ивелина Дафова.

Ето какво точно бе реконструирано по  проекта "Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в Бургас" : 

1. Пристрояване на физкултурен салон към Търговска  гимназия - гр. Бургас

2. "Пристрояване на физкултурен салон и разширяване на учебна база на Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ "Константин Фотинов"- Бургас

3. Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас

4. Благоустрояване на дворно пространство, реконструкция на спортна площадка и ограда, ремонт и реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане нови такива в двора на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"- гр. Бургас

5. Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур"

6. Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас 

7. Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас, както следва:

- Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов".

- Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника.

- Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".

8. Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас, както следва:

Доставка и монтаж на специализирано оборудване за

- Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов";

- Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника;

- Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето";

Доставка и инсталация на компютърно, сървърно, прожекционно оборудване и програмни продукти за

- Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов";

- Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето";

- Професионална търговска гимназия- гр. Бургас;

- Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров";

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1357 последна промяна: 10:21:29, 08 януари 2020