Три специализирани обучения организират Местните комисии за борба с трафика на хора в Бургас, Сливен и Благоевград

вторник, 25 февруари 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

В изпълнение на Програмите за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г., Местните комисии за борба с трафика на хора в Сливен, Бургас и Благоевград ще проведат в партньорство три последователни специализирани обучения на тема: "Превенция на рисковото поведение и трафика на хора в контекста на ранната сексуализация на децата", с лектор д-р Весела Банова - клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология, дългогодишен експерт в областта на социалните политики и закрилата на деца в риск.

Специализираните обучения ще бъдат реализирани в периода февруари-март 2020 г.: на 26 февруари в гр. Сливен, на 27 февруари в гр. Бургас и на 6 март в гр. Благоевград. Целевата група на обученията са педагогически специалисти и социални работници.

Интернет и огромните възможности на мрежата крият предизвикателства пред съвременните подрастващи, някои от които са свързани с ранната сексуализация, рисково поведение при създаване на отношения онлайн и нерядко попадане в ситуация на злоупотреба и трафик на хора.  В тази връзка, цел на обученията е да се постави фокус както върху особеностите на съвременните тийнейджъри, така и върху ефективните подходи на педагозите и психолозите в училище към тях. В допълнение на това ще се акцентира на комуникацията "родители-училище-институции", която да дава на децата посланието, че техните родители, учители и заинтересовани представители на институции, работещи по линия трафик на хора, работят в сътрудничество.

 

За допълнителна информация:

Росица Янева, Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора - Бургас

Тел. 0885 532 692.

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 830 последна промяна: 15:07:32, 25 февруари 2020