Вижте екобюлетина за изминалата седмица

понеделник, 04 януари 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
1

За периода 28 декември 2020 - 03 януари 2021 година на територията на община Бургас са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.  

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

Фини прахови частици:

АИС кв. "Долно Езерово" - на 01/01/ - 1.03 пъти /СДН/.

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1084 последна промяна: 12:57:55, 04 януари 2021