Мобилната станция на Община Бургас отново следи качеството на въздуха в „Долно Езерово“

петък, 08 януари 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
1

Мобилната станция на Община Бургас за контрол качеството на въздуха отново е разположена в кв. "Долно Езерово", на кръстовището на ул. "Г. Дълбошки" и ул. "Алабин".

Следенето на показателите е част от стратегията на администрацията за намаляване на замърсяването.

Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сероводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез интернет страницата на Общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

Като друга мярка в тази посока през дните с по-високи температури бе извършено измиване на улиците за намаляване на фините прахови частици във въздуха. Друга мярка за подобряване качеството на въздуха в квартал «Долно Езерово» е изпълнението на проект за подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови екологични уреди.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1372 последна промяна: 15:54:14, 08 януари 2021