Вижте екобюлетина за изминалата седмица

понеделник, 11 януари 2021
Публикувано от: Димитър Шишманов
1

Община Бургас публикува периодично данните от измервателните станции, които следят състоянието на атмосферния въздух. Ето какви са резултатите за изминалата седмица.

На територията на община Бургас за периода 4 - 10 януари са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и  стирен.   

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

Фини прахови частици:

АИС кв. "Долно Езерово"

на 04/01/ - 1.02 пъти /СДН/

на 05/01/ - 1.06 пъти /СДН/

на 06/01/ - 1.19 пъти /СДН/

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 817 последна промяна: 11:15:10, 11 януари 2021