понеделник, 21 март 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Анализът обхваща периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г.
Регистрирани са общо 10 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.
За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината.


I. Преглед на резултатите


• Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 10 отговора:
- повече от 5 пъти - 4 отговора;
- между 1 и 5 пъти - 4 отговора;
- 1 път - 2 отговора;
- не съм ползвал/а

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 415 последна промяна: 14:23:12, 21 март 2016