ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ" В ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

понеделник, 26 ноември 2018
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

   обявява свободни работни места

за длъжността:

"Медицинска сестра в здравен кабинет"

в детско и училищно здравеопазване

                                                                      

  Изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователна степен за заемане на длъжността- бакалавър
 • специалност- Медицинска сестра, медицински фелдшер
 • професионален опит - не се изисква
 • да е член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

   

  Квалификационни изисквания - да познава и прилага при нужда техники за оказване на долекарска помощ.

   

  Други специфични изисквания - компютърна грамотност, работа в Интернет среда, да познава нормативната база, с която работи, да умее да планира собствената си работа, да работи в екип, да притежава способност да анализира и синтезира информация, да взема решения в рамките на своите задължения.

   

  Личностни качества - отговорност, лоялност, колегиалност, комуникативност, конфиденциалност, деловитост, способност да прилага идеите на практика, обективност на преценката, убедителност при водене на дискусии. Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение, стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал, да изпълнява стриктно и в срок поставените задачи.

   

  Допълнителна квалификация - специализация и квалификация /доказват се с удостоверения или сертификати/, удостоверение за изкаран курс по спешна медицина или оказване на долекарска помощ.

   

  Местоположение и разпределение на работните места:

 • 1 работно място: ДГ "Делфин", адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", ул. "Въстаническа" № 42 ;

 • 1 работно място: ДГ "Морска звезда", адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" до бл.446.  

   

  Работно време: осем часа

   

  Основна работна заплата - съгласно договореното по Колективния трудов договор за отрасъла.

   

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление свободен текст до Кмета на Община Бургас;

 • професионална автобиография;  

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и удостоверения и сертификати за специализации;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

 • копие на карта за членство в  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

   

  Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване с одобрените кандидати.

  Документите се приемат в Център за административно обслужване на граждани с адрес: гр. Бургас, ул."Александровска" № 26, до 07.12.2018 г. включително.

  За допълнителна информация: тел.: 056/907-413  - г-жа Адриана Христова,  началник отдел   "Социални дейности, здравеопазване и програми" Община Бургас;  тел. 056/860-920 - Мария Динкова, ст. експерт "Здравеопазване" Община Бургас.

   

        

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас

   

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 687 последна промяна: 13:31:36, 26 ноември 2018