Обява за свободни работни места за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“

четвъртък, 31 януари 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

обявява свободни работни места

за длъжността:

                                                 "Медицинска сестра в здравен кабинет"                                                

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователна степен за заемане на длъжността- бакалавър
 • специалност- Медицинска сестра, медицински фелдшер
 • професионален опит - една година.
 • да е член на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи

   

  Други специфични изисквания - компютърна грамотност, работа в Internet среда, да познава нормативната база, с която работи, да умее да планира собствената си работа, да работи в екип, да притежава способност да анализира и синтезира информация, да взема решения в рамките на своите задължения.

   

  Личностни качества - отговорност, лоялност, колегиалност, комуникативност, конфиденциалност, деловитост, способност да прилага идеите на практика, обективност на преценката, убедителност при водене на дискусии. Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение, стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал, да изпълнява стриктно и в срок поставените задачи.

   

  Квалификационни изисквания - да познава и прилага при нужда техники за оказване на долекарска помощ.

   

  Допълнителна квалификация - специализация и квалификация /доказват се с удостоверения или сертификати/, удостоверение за изкаран курс по спешна медицина или оказване на долекарска помощ.

   

  Местоположение и разпределение на работните места:

  1. Работно място: ДГ " Вълшебство", считано от 01.03.2019 г.

  1. Работно място по чл. 68, ал. 1 т. 3 от Кодекс на труда: ДГ "Здравец"

   

   

  Работно време: осем часа

   

  Основна работна заплата - съгласно договореното по Колективния трудов договор за отрасъла.

   

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление свободен текст до Кмета на Община Бургас;

 • професионална автобиография;  

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и удостоверения и сертификати за специализации;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

 • копие на карта за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

   

  Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване с одобрените кандидати.

   

  Документите се приемат в деловодството на Община Бургас, на адрес ул."Александровска" № 26, до 15.02.2019 г.  включително.

   

   

  За допълнителна информация: тел.: 056/907-413  - г-жа Адриана Христова,  началник отдел   "Социални дейности, здравеопазване и програми" Община Бургас;  тел. 056/860-920 - Мария Динкова, ст. експерт "Здравеопазване" Община Бургас.

   

   

   

   

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 602 последна промяна: 15:12:35, 31 януари 2019