Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява 185 (сто осемдесет и пет) вакантни длъжности за войници, във военни формирования от състава на Сухопътни войски, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

петък, 22 февруари 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046


Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-176/15.02.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185 (сто осемдесет и пет) вакантни длъжности за войници, във военни формирования от състава на Сухопътни войски, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
1.За в.ф. 28610 - София -5(пет) длъжности;
2.За в.ф. 24150 - Стара Загора - 5(пет) длъжности;
3.За в.ф. 48430 - Стара Загора - 5(пет) длъжности;
4.За в.ф. 54230- Стара Загора - 10(десет) длъжности;
5.За в.ф. 54140 - Стара Загора - 5(пет) длъжности;
6.За в.ф. 52740 - Хасково - 5(пет) длъжности;
7.За в.ф. 54100 - Ямбол - 10(десет) длъжности;
8.За в.ф. 34840 - Карлово - 10(десет) длъжности;
9.За в.ф. 22180 - Казанлък - 10(десет) длъжности;
10. За в.ф. 42000 - Карлово - 20(двадесет) длъжности;
11. За в.ф. 22160 - Плевен - 6(шест) длъжности;
12. За в.ф. 42800 - Плевен - 10(десет) длъжности;
13. За в.ф. 54060 - Шумен - 7(седем) длъжности;
14. За в.ф. 56040 - Благоевград - 5(пет) длъжности;
15. За в.ф. 54990 - Враца - 7(седем) длъжности;
16. За в.ф. 26240 - Сливен - 15(петнадесет) длъжности;
17. За в.ф. 52130 - Асеновград - 7(седем) длъжности;
18. За в.ф. 42600- Мусачево - 10(десет) длъжности;
19. За в.ф. 28330 - Смолян - 10(десет) длъжности;
20. За в.ф. 110-ти логистичен полк- Пловдив - 20(двадесет) длъжности.


Срок за подаване на документи - до 22.03.2019 г.

Повече информация за останалите длъжности в страната, както и за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен - Бургас, и в офисите за военен отчет в общините. 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 538 последна промяна: 11:58:02, 22 февруари 2019