СЪОБЩЕНИЕ за промяна на датата за първият етап на конкурса за възлагане управлението на "Медицински център 1 - Бургас" ЕООД, ЕИК 102085573, "Медицински център II - Бургас" ЕООД, ЕИК 102085559 и "Дентален център 1 - Бургас" ЕО

вторник, 23 април 2019
Публикувано от: Веска Делева

 

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/

 

О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с обявения конкурс за възлагане управлението на "Медицински център 1 - Бургас" ЕООД, ЕИК 102085573, "Медицински център II - Бургас" ЕООД, ЕИК 102085559 и "Дентален център 1 - Бургас" ЕООД, ЕИК 000053227, уведомяваме всички кандидати, че първият етап на конкурса ще се проведе на 09.05.2019 г. (четвъртък), от 10:00 часа, в централната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. Александровска № 26, ет. 3, ст. 307. При възможност и в зависимост от броя на кандидатите в същия ден могат да бъдат проведени и втория и третия етап от конкурса.

 

Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 325 последна промяна: 15:17:18, 23 април 2019