Обява за свободни работни места за длъжността „Медицинска сестра в здравен кабинет“

сряда, 12 юни 2019
Публикувано от: Веска Делева

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

обявява свободни работни места

за длъжността:

"Медицинска сестра в здравен кабинет"

                        

  Изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователна степен за заемане на длъжността- бакалавър
 • специалност- Медицинска сестра, медицински фелдшер
 • професионален опит - една година.
 • да е член на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи

   

  Други специфични изисквания - компютърна грамотност, работа в Internet среда, да познава нормативната база, с която работи, да умее да планира собствената си работа, да работи в екип, да притежава способност да анализира и синтезира информация, да взема решения в рамките на своите задължения.

   

  Личностни качества - отговорност, лоялност, колегиалност, комуникативност, конфиденциалност, деловитост, способност да прилага идеите на практика, обективност на преценката, убедителност при водене на дискусии. Отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение, стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал, да изпълнява стриктно и в срок поставените задачи.

   

  Квалификационни изисквания - да познава и прилага при нужда техники за оказване на долекарска помощ.

   

  Допълнителна квалификация - специализация и квалификация /доказват се с удостоверения или сертификати/, удостоверение за изкаран курс по спешна медицина или оказване на долекарска помощ.

   

  Местоположение и разпределение на работните места:

   

  1. ДГ " Теменуга", с. Равнец и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Равнец - едно работно място, считано от 01.07.2019 г.

  2. ОУ "В. Левски" в кв. Г. Езерово и ПТГ - едно работно място, считано от 01.09.2019 г;

  3. СУ "Христо Ботев" в кв. Черно море и ОУ "Св. Климент Охридски в кв. Рудник - едно работно място, считано от 01.09.2019 г.;

  4. ДГ "Изгрев" в к-с "Изгрев" до бл. 54 - едно работно място.

   

   Работно време: осем часа

   

  Основна работна заплата - съгласно договореното по Колективния трудов договор за отрасъла в Община Бургас.

   

  Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление свободен текст до Кмета на Община Бургас;

 • професионална автобиография;  

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и удостоверения и сертификати за специализации;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

 • копие на карта за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

   

  Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване с одобрените кандидати.

   

  Документите се приемат в деловодството на Община Бургас, на адрес: ул."Александровска" № 26, до 21.06.2019 г. включително.

   

  За допълнителна информация: г-жа Адриана Христова,  началник отдел   "Социални дейности, здравеопазване и програми" Община Бургас, тел.: 056/907-413; г-жа Мария Динкова, ст. експерт "Здравеопазване" в отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми", Община Бургас, тел. 056/860-920.

      

   

   

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 558 последна промяна: 14:43:40, 12 юни 2019