Обявление за набиране на кандидати за асистенти по реда на закона за лична помощ

четвъртък, 15 август 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА АСИСТЕНТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ и Наредбата № РД-07-7 от       28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Бургас обявява прием на документи за набиране на кандидати за лични асистенти, при следните условия:  

1.      Място за подаване на документи от кандидатите:

Заявленията се приемат в Община Бургас, ул. "Шейново" № 24 /бивш Профсъюзен дом/, ет. 2, стаи 202 и 203, или ет. 3, стаи 14 и 15, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа, с почивка от 12.30 ч. до 13.15 ч., както и на ул. "Александровска" № 26, /деловодство/, всеки работен ден от 08.30 ч. до 18.00 часа.

2.      Изисквания към кандидатите:

Асистент може да бъде всяко пълнолетно лице, което не е:

- поставено под запрещение;

- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

       3. Изискуеми документи: 

            Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Бургас заявление по образец към което прилага:

-       Документ за самоличност (за справка)

-       Автобиография;

-       Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-       Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);

-       Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).

-       По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция "Алтернативи" по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект "Нови възможности за грижа" по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

 

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и при получено одобрение ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

 

Образци на заявленията може да получите в Община Бургас, ул. "Александровска" №26 /деловодство/ и на ул. "Шейново" № 24, ет. 2, ст. 202 и ст. 203, ет. 3, ст. 14 и ст.15, /бивш Профсъюзен дом/,  или да изтеглите от сайта на Община Бургас:  www.burgas.bg,  раздел "Социални дейности и трудова заетост", Лична помощ.

 

  

Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН
Заместник- кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт»

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 3021 последна промяна: 17:04:38, 15 август 2019