СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ КАНДООС

четвъртък, 20 юни 2019
Публикувано от: Веска Делева

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ КАНДООС

 

Днес, 20.06.2019 г. въз основа на подадените документи и изискванията за заемане на длъжността комисията допуска до интервю, следните кандидати:

 

№ по ред

Трите имена на кандидата

 

Час за явяване на интервю

1

Томи Николаев Томов

10:00 часа

2

Весела Крумова Георгиева

10:10 часа

3

Петър Димитров Димитров

10:20 часа

4

Милена Кръстева Стоянова

10:30 часа

5

Димитър Богданов Кирилов

10:40 часа

6

Мария Неделчева Банова

10:50 часа

7

Иво Георгиев Коралски

11:00 часа

8

Георги Атанасов Павлов

11:10 часа

9

Вяра Неделчева Манчева

11:20 часа

10

Анна Жекова Памукова

11:30 часа

11

Мирослав Илиев Георгиев

11:40 часа

12

Димитър Кирилов Генов

11:50 часа

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 26.06.2019 г. от 10:00 часа по обявения график в административната сграда на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, етаж 3, стая № 314.

 

 

Председател на комисията:/п/

 

                                                                                     / Р. Бояджиева/

 

 

свали като pdf разглеждания: 366 последна промяна: 15:31:57, 20 юни 2019