С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт" в отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура“към дирекция „Устройство на територията“

понеделник, 24 юни 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 

 

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността

"главен експерт" в отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура"

към дирекция "Устройство на територията"

 

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

         Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 

  1. Георги Димитров Долапчиев
  1. Йовка Стефанова Желязкова
  1. Антон Тодоров Андонов

 

          Посочените кандидати следва да се явят за решаването на тест на 02.07.2019 г.

от 9:00 часа в стая № 403  в сградата на Община Бургас.

 

              Недопуснати кандидати:

           

              Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

                              Председател:.................................                      

                                               / инж. Ч. Коралска /

 

 

 

 

 

 

 

 

свали като pdf разглеждания: 468 последна промяна: 12:27:33, 24 юни 2019