ПОКАНА за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

понеделник, 31 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, Ви каним да присъствате на публично обсъждане за представяне на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2019 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 14.09.2020 година (понеделник) от 17.30 часа в Заседателната зала №1 на Община Бургас.

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
Председател на Общински съвет - Бургас

 

Последни новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Съобщение за обществено обсъждане

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 670 последна промяна: 11:49:11, 08 септември 2020