ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

сряда, 11 септември 2019
Публикувано от: Атанас Сиреков

До 25.10.2019 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение № 11-МИ.  Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:

сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, избирателят се вписва незабавно в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

1. в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

- всички почивни и празнични дни до 20.10.2019 г. / включително/:  от 09.00 до 16.00 часа.

2. в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.

 

Последни новини

Електронни услуги

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 264 последна промяна: 11:01:23, 11 септември 2019