5. Независимо женско дружество "Самосъзнание"


Публикувано от: Камер Ахмедов

8000 Бургас, ул. "Македония" №11, вх.2, п.к.10
0877111915
samosaznanie_8000@abv.bg

Предмет на дейност: Сдружение с нестопанска цел в обществена полза - възстановява дейността на Женско благотворително дружество "Самосъзнание", основано през 1905 г. в гр.Бургас и е негов правоприемник и продължител. Извършва благотворителна, образователна и културна дейност, като: - Оказва материална и морална помощ на нуждаещите се жени, деца, мъже, възрастни хора, инвалиди и др. - Работи по проблемите на българската жена, както и за реалното зачитане на обществените и гражданските й права. - Действа с всички позволени от закона средства в защита правата, честта и достойнството на жените, децата и възрастните хора при накърняването им. - Пропагандира сред децата и младото поколение вредното влияние на наркоманията, религиозните секти и престъпността. Средствата за постигане на целите са: 1)Да набира финансови средства чрез благотворителна дейност, просвета и култура. 2) Да организира срещи и семинари за обсъждане на проблемите на жените, младите и възрастни хора. 3) Да участва със свои представители в работни срещи, семинари и др., организирани от други обществени организации, за обсъждане на проблеми, свързани с посочените по-горе цели. 4) Да взаимодейства и с други сходни български и чуждестранни организации, които работят в защита на жените и децата. 5) Да издава свой самостоятелен бюлетин, както и Историята на Бургаското женско дружество "Самосъзнание".

свали като pdf разглеждания: 3955 последна промяна: 08:40:15, 10 октомври 2018