4. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД


Публикувано от: Милена Казлачева

Адрес: гр. Бургас 8000 к/с "Лазур" парк "Езеро"

тел: 056/ 812 350; факс 056/ 812 351 - Управител
тел. 056/ 816 301; 056/ 816 302 - Централа
тел./факс 056/ 816 304 - Гл. счетоводител
тел./факс 056/813 321 - Тех. сътрудник

Бургаският психиатричен диспансер е открит през 1952 г., а 40 години по-късно е настанен в новата сграда, която се намира в красивия крайморски парк, далеч от градски шум и суета. Лечебното заведение е сред най-известните и търсени за лечение у нас благодарение на модерните методи и заради изявение професионализъм и популярност на лекарите.

Предмет на дейност: В психиатричният диспансер се извършват най- общо следните дейности:

 • Диагностика и лечение на психични и психогенни заболявания;
 • Лечение на зависимости;
 • Групова и индивидуална психотерапия;
 • Психосоциални интервенции и ресоциализация;
 • Противорецидивна превенция / профилактика/;
 • Трудово- лекарска експертиза за временна и трайна нетрудоспособност /психиатрична ТЕЛК/;

съдебно - психиатрично експертизиране;

ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ:

Стационарни:

 • Атипични антипсихотици;
 • психо-обучителни /за пациенти и техните близки/;
 • електро - конвулсивна терапия;
 • конвенционални антипсихотици;
 • стабилизатори на настроението;
 • при зависимости - детоксикация, дисулфирам,налтрексон, поведенческа психотерапия;

Предстои влизането на програма "Метадон"

Изънстационарни:

 • окончателна рехабилитационна;
 • противо- рецидивна превенция и мониториране;
 • депо- терапия;
 • кризисни интервенции;
 • консултативна;
 • групова и индивидуална психотерапия

 

Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 6960 последна промяна: 15:29:06, 27 януари 2012