4. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД


Публикувано от: Мария Даскалова
цпз

Адрес: гр. Бургас 8000 к/с "Лазур" парк "Езеро"

e-mail: cpz_burgas@abv.bg
web site: www.cpz-burgas.bg

тел. 056/ 816 301; 0877/625733 - Регистратура
тел./факс 056/813 321; 0879/004214 - Тех. сътрудник

Психиатричното обслужване на пациенти в област Бургас се осъществява от 1952 г., когато е създаден Психоневрологичен диспансер. През следващите 65 години лечебното даведение не е преустановявало дейността си, като от 2000 г. е преобразувано в търговско дружество "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков-Бургас"" ЕООД-гр. Бургас. Към настоящия момент ЦПЗ-Бургас е единствената структура на територията на област Бургас, обслужваща 13 /тринадесет/ общини с население 442 000 души. ЦПЗ-Бургас осъществява своята дейност на основание Разрешително за осъществяване на лечебна дейност с последна актуализация 14.11.2016 г. Лечебното заведение има три последователни акредитации, последната от които е от 2017 г. с поставена акредитационна оценка "отличен" за срок от 5 години на всички структури в лечебното заведение.

ДЕЙНОСТИ

 

- Спешна спихиатрична помощ;

- Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;

- Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;

- Психотерапия и психо-социална рехабилитация;

- Психиатрична и психологична експертна дейност;

- Създаване и поддържване на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето;

- Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;

- Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;

- Клинични изпитвания на лекарствени продукти.

 

 

свали като pdf разглеждания: 9694 последна промяна: 14:54:23, 24 октомври 2017