5. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД


Публикувано от: Димитринка Костадинова
ДКЦ1

Адрес: гр.Бургас, бул."Стефан Стамболов" №73
тел. 056/810571; 056/859751 - РЕГИСТРАТУРА
e-mail: [email protected]
Сайт: http://www.dkc1burgas.com

"Диагностично-консултативен център-1-Бургас" ЕООД е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в което лекари от различни специалности извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания.

"ДКЦ-1-Бургас" ЕООД е най-голямата структура за извънболнична медицинска помощ на територията на Община Бургас-в център работят 39 лекари-специалисти с една и две признати специалности.
Правният статут на "ДКЦ-1-Бургас" ЕООД и осъществяваните в центъра дейности и услуги са изцяло съобразени с действащото в страната законодателство и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.
Дружеството изпълнява мисията по предпазване, възстановяване и укрепване на здравето и защитава общинските интереси в областта на здравеопазването на населението в град Бургас и Бургаска област.
"ДКЦ-1-Бургас" ЕООД разполагас мощен функционално-лечебен и диагностичен потенциал. Центърът е оборудван с най-съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги: автоматичен хематологичен брояч Sysmex KX 21N, селективен автоматичен биохимичен анализатор Hitachi, Cobas Mira Plus, йонселективен анализатор AVL 9983, нов графичен рентгенов апарат модел Q-Red, производител QUANTUM Medical Imaging, САЩ, комбиниран графичноскопичен Axiom Iconos R 100-Siemens, многофункционален ултразвуков диагностичен апарат Hitachi EUB 525, аудиометър Siemens SD 25, Аудиметър Danpl, ЕЕГ/ЕМГ апарат, доплеросонографски апарат Philips.
В Центъра се извършват редица високоспециализирани медицински дейности: доплерова сонография с дуплекс скениране, електроенцефалография, електромиография, фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на прлода, ехокардиография, криотерапия и лезертерапия на доброкачествени кожни тумори, кожно-алергично тестуване, двадесте и четиричасово мониториране на кръвно налягане, лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, изследване на хормони, аудиометрия.
Центъра разполага със специалисти от следните специалности: кардиология, детска кардиология, инфекциозни болести, клинична хематология, анестезиология, гастроентерология, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, урология, нефралагия, очни болести, вътрешни болести, нервни болести, ушно-носно-гърлени болести, детски болести, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, акушерство и гинекология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория.
Съществуват добри комуникации между различните видове специалисти до уточняване на основните и придружаващите я диагнози при пациента. В центъра се издават медицински документи-болнични листове, рецепти, протоколи, мед. свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофьори, за ученици и др.
В "ДКЦ-1-Бургас" ЕООД се извършват специализирани медицински и профилактични прегледи по догооври с доброволни здравноосигурителни фондове и застрахователни дружества.


свали като pdf разглеждания: 2950 последна промяна: 12:11:45, 23 октомври 2020