6. "Диагностично - консултативен център-2 Бургас" ЕООД


Публикувано от: Димитринка Костадинова
ДКЦ2

Адрес: гр.Бургас 8000, бул."Демокрация" №94   
Работно време: всеки работен ден от 07.30 до 19.30 часа
Телефон на регистратура за предварително записване час за преглед: 056820145, 056820148
Сайт: http://dkc2burgas.com/ 

"ДКЦ II Бургас" ЕООД e лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в която лекари от различни специалности и помощен персонал извършват доболнична медицинска помощ, свързана с диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания.

В центъра има разкрити кабинети по следните специалности: Кардиология, Неврология, Хирургия, Акушерство и гинекология, Детски болести, Очни болести, Урология, УНГ болести, Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести, Ортопедия и травматология, Психиатрия, Неврохирургия, Съдова хирургия, Гръдна хирургия, Медицинска онкология, Клинична хематология, Нефрология, Гастроентерология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Кабинет "Активни и здрави" по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт.

Извършват се високоспециализирани дейности: доплерово изследване на съдовете,  Вело-тест на сърдечно-съдовата система, Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране), Ехокардиография, Аудиометрия и др.

Клиничната лаборатория е оборудвана с: автоматичен хематологичен анализатор, автоматичен биохимичен анализатор, апарат за имунологични анализи, апарат за хемостаза. Извършват всички видове хематологични изследвания, коагулация, биохимични изследвания, изследвания на електролити, микроелементи, хормони, микробиологични изследвания по договор. Участва в система за външен "контрол на качеството" на изследванията. Възможност за получаване на резултати по Интернет.

Звеното за Образна диагностика разполага с апаратура за  рентгенови изследвания и ехографска диагностика с цветен доплер. Извършват се всички видове рентгенографии, ултразвукови изследвания на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези и др. Притежава необходимите лицензии за работа.

Звеното по Физикална и рехабилитационна медицина разполага с апарати за: Магнитотерапия, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за високочестотна терапия, Апарат за микровълнова терапия, Апарат за нискочестотни и интерферентни токове, Галваностат, Бипулсатор, Кварцова лампа  и  Кабинет по лечебна физкултура.

В Кабинет "Активни и здрави" по ендокринология и болести на обмяната, в който се извършва  профилактика и лечение на наднормено тегло, затлъстяване и метаболитен синдром, хранене, диететика и спорт се  извършват бодиимпедансметрия (сегментен анализ на тегло), калиперометрия, 3D- биоскенер (квантов анализатор).

Диагностично-консултативен център II Бургас работи по договор с НЗОК.

В центъра се издават медицински документи- болнични листове, рецепти, протоколи, бележки; мед.свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофьори, за ученици и др.

В ДКЦ II Бургас се извършват специализирани медицински и профилактични прегледи по договори с Доброволни Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества: Дженерали застраховане АД,  ЗАД Алианц България живот, ЗД Съгласие АД, Фи Хелт застраховане, ЗД Евроинс АД, ЗЗК Надежа АД, ЗАД Виктория, ОЗОФ Доверие ЗАД, ЗК Медико -21 АД, ЗД ОЗОК Инс АД.

Лечебното заведение е достъпно за трудно подвижни лица.

След успешно извършена акредитация, "Диагностично-консултативен център II Бургас ЕООД получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност "Отлична" за срок от 5 години -м.Октомври 2016 год.

В "ДКЦ II Бургас" ЕООД се предоставя качествена и достъпна за всички пациенти медицинска помощ и през 2010 година центъра е  сертифициран  по Системата за управление на качеството спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 - м.Октомври 2016 год.

Известни специалисти провеждат консултации в центъра ежемесечно.


свали като pdf разглеждания: 13192 последна промяна: 12:11:11, 23 октомври 2020