Отчуждаване на имоти и части от имоти

понеделник, 03 ноември 2008
Публикувано от: Атанас Сиреков

На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП - ПР  за разширение на Гробищен парк- Бургас с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени  по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване  на имоти и части от имоти - собственост на физически и юридически лица частна собственост, както следва:

Вид имот имот местонахождение Обща площ            /дка./        Площ за отчуждаване /дка./ Собственик размер на дължимото обезщетение /лв./
ПИ 075003 м."Келева нива" 12.501 12.501 насл. на Никола Иванов Лапанов 550 044
ПИ 075004 м."Келева нива" 4.950 4.950 Атанас Георгиев Пеев 245 000
ПИ 075008 м."Келева нива" 1.001 1.001 насл. на Кера Христова Златанова 49 600
ПИ 075013 м."Келева нива" 3.563 3.563 "Екоклима 11" ЕООД 177 000
ПИ 075014 м."Келева нива" 3.563 3.563 "Екоклима 11" ЕООД 177 000

Файлове и ресурси


Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 10172 последна промяна: 15:59:08, 03 ноември 2008