Издадено разрешение за строеж №П-115/26.09.08 год. за "Преустройство на самостоятелен обект от двуетажна жил. сграда

понеделник, 10 ноември 2008
Публикувано от: Димитринка Костадинова

До
Антоанета Петрова Христова
Ул. " Цар Симеон " №167
Р-н 3 "Възраждане"
Гр. София


На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №П-115/26.09.08 год. за "Преустройство на самостоятелен обект от двуетажна жил. сграда, разположен на три нива във фризьорски и козметичен салон" на ул."Съгласие" №21 в УПИ І-471, кв.173 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас на името на Силвия Илчева Андреева и Веселин Стойчев Андреев съгласно одобрени проекти.
На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 6376 последна промяна: 16:17:16, 10 ноември 2008