Изготвен е проект за изменение на УПИ І в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и РУП за УПИ І и УПИ ІХ-1476 в кв.77 по плана на ЦГЧ

понеделник, 10 ноември 2008
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изготвен проект за изменение на УПИ І в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и РУП за УПИ І и УПИ ІХ-1476 в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, който е изложен за разглеждане в ТД"Приморие" .На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 5636 последна промяна: 16:46:21, 10 ноември 2008