Одобрено е изменение на ПРЗ на УПИ IV - 10 и изменение на ПЗ за УПИ I в кв. 1 по плана на к/с "Бр. Миладинови"

сряда, 12 ноември 2008
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № 2803/17.10.2008г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПРЗ на УПИ IV - 10 и изменение на ПЗ за УПИ I в кв. 1 по плана на к/с "Бр. Миладинови".
Проекта и заповедта могат да се видят в стая 201 на ТД "Зора" всеки ден от 9.00 до 12.00ч. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица пред административен съд - гр.Бургас чрез Община Бургас в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 6036 последна промяна: 09:32:05, 12 ноември 2008