Съобщение до Станимир Петков Петков за образуваното административно производство по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

сряда, 29 ноември 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява СТАНИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ за образуваното административно производство по чл.99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна на адрес.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имота с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.

В 3 (три)-дневен срок от публикуване на това съобщение Станимир Петков Петков може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: община Бургас, дирекция "Гражданска регистрация на населението",  гр. Бургас, ул. "Александровска" №26.

свали като pdf разглеждания: 3756 последна промяна: 11:13:21, 29 ноември 2017