Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

четвъртък, 28 юни 2018
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Реконструкция на обслужваща улица и паркинги от о.т.818а - 818б - 818в - 818г  до о.т.818д, проект за паркинг в УПИ II-311 в кв.3а и проект за нова улица и техническа инфраструктура от о.т.818г - 818е до о.т.820 по ПУП-ПУР на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас".      

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 990 последна промяна: 15:10:28, 28 юни 2018