Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 25 юли 2018
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ФП57917-1/25.07.2018 г.

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДЖОКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП57917-1/19.09.2017 г.

2

ФП57986-1/25.07.2018 г.

ИВАЙЛО КОЕВ ЖЕЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП57986-1; ФП57987-1/20.09.2017 г.

3

ФП59553-1/25.07.2018 г.

КРЕМЕНА ДИМИТРОВА БУНАРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59553-1/30.10.2017 г.

4

ФП59697-1/25.07.2018 г.

"ЕТАЛОН - Д - ЯНКА ПЕЙЧЕВА" ЕТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59697-1/01.11.2017 г.

5

ФП59895-1/25.07.2018 г.

ХАРАЛАМБИ ЛЕНКОВ НЕСТОРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59895-1; ФП59898-1; ФП59900-1/09.11.2017 г.

6

ФП59901-1/25.07.2018 г.

МАРТИН ПЕЕВ МЕРДЖАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59901-1/09.11.2017 г.

7

ФП59906-1/25.07.2018 г.

"СИЛВЪРЛЕЙК РИЪЛ ИСТЕЙТ" ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59906-1/09.11.2017 г.

8

ФП59996-1/25.07.2018 г.

КАРОЛ ВИЛАС

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59906-1/13.11.2017 г.

9

ФП59999-1/25.07.2018 г.

КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59999-1/13.11.2017 г.

10

ФП60841-1/25.07.2018 г.

ТОНЯ ЕВТИМОВА ЕВТИМОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП60841-1/28.12.2017 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 25.07.2018 г. до - 08.08.2017 г.

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 853 последна промяна: 11:51:22, 25 юли 2018