Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 27 юли 2018
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ56032 - 1 / 27.07.2018 г.

ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ГАЛКИНА

*********

АУЗ ГЯ56032 - 1 / 20.12.2018 г.

 

2.

ГЯ55960 - 1 / 27.07.2018 г.

КОСТАДИН ПАНАЙОТОВ НЕШЕВ

*********

АУЗ ГЯ55960 - 1 / 20.12.2018 г.

3.

ГЯ55755 - 1 / 27.07.2018 г.

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

*********

АУЗ ГЯ55755 - 1 / 19.12.2018 г. и АУЗ ГЯ55756 - 1 / 19.12.2018 г.

4.

ГЯ60339 - 1 / 27.07.2018 г.

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПРОДАНОВ

*********

АУЗ ГЯ60339 - 1 / 20.11.2018 г.

5.

ГЯ60294 - 1 / 27.07.2018 г.

ПРОЛЕТ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

*********

АУЗ ГЯ60294 - 1 / 17.11.2018 г. и АУЗ ГЯ60295 - 1 / 17.11.2018 г.

6.

ГЯ60291 - 1 / 27.07.2018 г.

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ ГЯ60291 - 1 / 17.11.2018 г. и АУЗ ГЯ60293 - 1 / 17.11.2018 г.

7.

ГЯ58993 - 1 / 27.07.2018 г.

СТЕФАН КРУМОВ БУМБАРОВ

*********

АУЗ ГЯ58993 - 1 / 16.10.2017 г. и АУЗ ГЯ58994 - 1 / 16.10.2017 г.

8.

ГЯ11_14/1/.119.1 - 1 /27.07.2018 г.

ДОБРИНКА СЪБЕВА ВАСИЛЕВА

*********

АУЗ ГЯ11_14/1/.119.1 - 1 / 30.09.2016 г. и АУЗ ГЯ11_14/1/.119.2 - 1 / 30.09.2016 г.

9.

ГЯ11_14/1/ - 15 /27.07.2018 г.

ЕТ  НЕСИ  АХМЕД ЧОЛАК

*********

ГЯ11_14/1/ - 15 / 30.09.2016 г.

10.

ГЯ11_14/1/ - 284 /27.07.2018 г.

ЕМИЛИЯ РАЧЕВА МИХАЛЕВА

*********

ГЯ11_14/1/ - 284 / 30.09.2016 г.

11.

ГЯ11_14/1/ - 326 /27.07.2018 г.

ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ДИМОВ

*********

ГЯ11_14/1/ - 326 / 08.09.2016 г.

12.

ГЯ62488 - 1 /27.07.2018 г.

ИГОР ВЛАДИМИРОВИЧ ЕПОВ

*********

ГЯ62488 - 1 / 22.06.2018 г.

13.

П1 681 /27.07.2018 г.

ВИОЛЕТА ЯНКОВА ХРИСТОВА

*********

ПРОТОКОЛ № 1681 / 27.02.2017 г.

14

П1 997 /27.07.2018 г.

КРАСИМИРА СТОЯНОВА ЯНЧЕВА

*********

ПИСМО № 1997 / 28.04.2017 г.

15

П1 094 /27.07.2018 г.

ВЕЛИКО ПЕНКОВ ДИМИТРОВ

*********

ПИСМО № 1094 / 28.09.2016 г. 

16

П1 514 /27.07.2018 г.

ГЕОРГИ ЖИВКОВ ПЕТРОВ

*********

ПИСМО № 1514 / 06.02.2017 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 27.07.2018 г. до 10.08.2018 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 859 последна промяна: 10:36:33, 27 юли 2018