Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 03 август 2018
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1.

3585/03.08.2018

ЕС ЕН ДЖИ  БИЛД ЕООД

Такса за ползване на тротоари

Акт за установяване на задължения №003585(1)/06.11.2017

2

4037/03.08.2018

ЕЛСИ 2017 ЕООД

Такса за ползване на тротоари

Акт за установяване на задължения №004037(1)/14.11.2017

3

ДГ63417/03.08.2018

НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА ГОРБАНОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ63417-1/18.07.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от 03.08.2018 г. до 17.08.2018 г.


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 802 последна промяна: 10:33:46, 03 август 2018