Съобщение на Община Бургас до "Стратеджия" ЕООД

понеделник, 06 август 2018
Публикувано от: Радостин Рачев

Изх.№ 91-00-45/1/06.08.2018 г.

 

До "СТРАТЕДЖИЯ" ЕООД

гр. Несебър, ул. "СВ. СВ. Кирил и Методий" №57, ап. офис №1

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1796/29.06.2018г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XIII и УПИ XV в кв.78 по плана на Бизнес индустриална зона-гр.Българово, ПИ с идентификатори 07332.64.665, 07332.64.656, 07332.64.657, 07332.64.658, 07332.64.659, 07332.64.660, 07332.64.661, 07332.64.668 и 07332.64.669 по КК на гр.Българово.

 

Заповедта е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15 часа.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Тел. за справка: 056 907 286.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1171 последна промяна: 16:25:36, 06 август 2018