Съобщение до Иван Вършев

петък, 10 август 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО
ИВАН БОЙЧЕВ ВЪРШЕВ
УЛ. "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" №32
ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №509/28.02.2018г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ IV-189 в кв. 48, местност "Кафка", землище Крайморие.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Последни новини

Съобщение до Събка Цонева Дракалиева

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 801 последна промяна: 11:53:27, 10 август 2018