Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

вторник, 06 ноември 2018
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Обслужваща улица от о.т.8д-8е-8ж с крайулично паркиране в ПИ с идентификатор 07079.607.49 по КК на гр. Бургас между кв.1 по ПУП-ПУР на ж.к. "Лазур", гр. Бургас".      

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1158 последна промяна: 16:29:06, 06 ноември 2018