Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

вторник, 06 ноември 2018
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Обслужваща улица от о.т.8д-8е-8ж с крайулично паркиране в ПИ с идентификатор 07079.607.49 по КК на гр. Бургас между кв.1 по ПУП-ПУР на ж.к. "Лазур", гр. Бургас".      

 

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 461 последна промяна: 16:29:06, 06 ноември 2018