Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 19 ноември 2018
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв.25 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас - за благоустрояване на дворното пространство, изграждане на физкултурен салон и ограда на ОУ "Климент Охридски", разположено в ПИ с идентификатор 07079.501.219 по КК на гр. Бургас".

 

 

Последни новини

Съобщение до Петко Косев

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 453 последна промяна: 08:48:17, 19 ноември 2018