Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 19 ноември 2018
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв.25 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас - за благоустрояване на дворното пространство, изграждане на физкултурен салон и ограда на ОУ "Климент Охридски", разположено в ПИ с идентификатор 07079.501.219 по КК на гр. Бургас".

 

 

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 335 последна промяна: 08:48:17, 19 ноември 2018