Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 28 ноември 2018
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения

 

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

1253/28.11.2018

УЛТРА ПАРТИ ЕООД

Такса за тротоарно право

Акт за установяване на задължения №001253(!)/18.06.2018

2

ДГ11_14/1/31/28.11.2018

АНЖЕЛА МАРИ ГРИЙН

ДНИ,ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ ДГ11_14/1/31-1/03.08.2016

3

ДГ54892/28.11.2018

ГРИГОРИЙ СПАСОВ АТАНАСОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ54892, 54900, 54901, 54902/13.12.2016

4

ДГ56219/28.11.2018

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ56219-1/21.12.2016

5

ДГ61051/28.11.2018

ЖЕНИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ61051-1,61050-1/19.01.2018

6

ДГ62920/28.11.2018

АЛДИН ЛАТИНОВ КОЮМДЖИЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ62920-1, 62919-1/29.06.2018

7

ДГ63415/28.11.2018

АЗИФЕ АХМЕД АЛИ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ63415-1, 63413-1/18.07.2018

8

ДГ66048/28.11.2018

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66048-1, 66044-1/24.10.2018

9

ДГ66097/28.11.2018

АГЛИКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66097-1/24.10.2018

10

ДГ66563-1/28.11.2018

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66563-1/30.10.2018

11

ДГ66978/28.11.2018

ФИНИНВЕСТ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66978-1/20.11.2018

12

ДГ66994/28.11.2018

СТАР КИЕВ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66994-1/20.11.2018

13

66996/28.11.2018

М КОНСУЛТИНГ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66996-1/20.11.2018

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 28.11.2018 г. до 12.12.2018 г.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 755 последна промяна: 12:44:03, 28 ноември 2018