Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 28 ноември 2018
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения

 

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

1253/28.11.2018

УЛТРА ПАРТИ ЕООД

Такса за тротоарно право

Акт за установяване на задължения №001253(!)/18.06.2018

2

ДГ11_14/1/31/28.11.2018

АНЖЕЛА МАРИ ГРИЙН

ДНИ,ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ ДГ11_14/1/31-1/03.08.2016

3

ДГ54892/28.11.2018

ГРИГОРИЙ СПАСОВ АТАНАСОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ54892, 54900, 54901, 54902/13.12.2016

4

ДГ56219/28.11.2018

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ56219-1/21.12.2016

5

ДГ61051/28.11.2018

ЖЕНИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ61051-1,61050-1/19.01.2018

6

ДГ62920/28.11.2018

АЛДИН ЛАТИНОВ КОЮМДЖИЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ62920-1, 62919-1/29.06.2018

7

ДГ63415/28.11.2018

АЗИФЕ АХМЕД АЛИ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ63415-1, 63413-1/18.07.2018

8

ДГ66048/28.11.2018

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66048-1, 66044-1/24.10.2018

9

ДГ66097/28.11.2018

АГЛИКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66097-1/24.10.2018

10

ДГ66563-1/28.11.2018

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66563-1/30.10.2018

11

ДГ66978/28.11.2018

ФИНИНВЕСТ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66978-1/20.11.2018

12

ДГ66994/28.11.2018

СТАР КИЕВ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66994-1/20.11.2018

13

66996/28.11.2018

М КОНСУЛТИНГ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66996-1/20.11.2018

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 28.11.2018 г. до 12.12.2018 г.

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 313 последна промяна: 12:44:03, 28 ноември 2018