Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 29 ноември 2018
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ11_14 - 118 / 29.11.2018  г.

ПЕТЬО СТОЯНОВ ЯНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14 - 118 / 09.06.2016 г.

2.

ГЯ11_14.173.3 - 1 / 29.11.2018

ЯНЧО АТАНАСОВ ГЕНОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14.173.3 - 1 и АУЗ № ГЯ11_14.173.4 - 1 от 14.06.2016 г.

3.

ГЯ11_14 - 117 / 29.11.2018 г.

ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14 - 117 / 21.07.2016 г.

4.

ГЯ11_14/1/ - 38 / 29.11.2018 г.

"ХИФ ИНВЕСТМЪНТС"

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 38 / 01.11.2016 г.

5.

ГЯ55937 - 1 / 29.11.2018 г.

КОСТА НЕДЯЛКОВ АТАНАСОВ

*********

АУЗ № ГЯ55937 - 1 и ГЯ55940 - 1 от 20.12.2016 г.

6.

ГЯ56429 - 1 / 29.11.2018 г.

МАРИНА МИХАЙЛОВА ГИНООЛУ

*********

АУЗ № ГЯ56429 - 1 / 22.12.2016 г.

7.

ГЯ59045 - 1 / 29.11.2018 г.

СПАСКА ВЕЛКОВА ЧОБАНОВА

*********

АУЗ № ГЯ59045 - 1 и ГЯ59046 - 1 от 18.10.2017 г.

8.

ГЯ59716 - 1 / 29.11.2018 г.

ПЕТЬО МИТКОВ МИРЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ59716 - 1 / 01.11.2017 г.

9.

ГЯ62866 - 1 / 29.11.2018 г.

ЕБАЗДИЕ ХАСАН ХРИСТОВА

*********

АУЗ № ГЯ62866 - 1; ГЯ62867 - 1 и ГЯ62868 - 1 от 28.06.2018 г.

10.

ГЯ65861 - 1 / 29.11.2018 г.

БОЖИДАР СТОЯНОВ РАЙКОВ

*********

АУЗ № ГЯ65861 - 1; ГЯ65862 - 1 и ГЯ65863 - 1 от 17.10.2018 г.

11.

ГЯ65875 - 1 / 29.11.2018 г.

РАДОСТИНА ИВАНОВА ВРАНГОВА

*********

АУЗ № ГЯ65875 - 1 / 18.10.2018 г.

12.

ГЯ65938 - 1 / 29.11.2018 г.

ПРОДАН ВАСИЛЕВ НОТЕВ

*********

АУЗ № ГЯ65938 - 1; ГЯ65939 - 1; ГЯ65940 - 1 и ГЯ65941 - 1 от 22.10.2018 г.

13.

ГЯ66029 - 1 / 29.11.2018 г.

КОСТАДИНКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА

*********

АУЗ № ГЯ66029 - 1 / 24.10.2018 г.

14.

ГЯ66378 - 1 / 29.11.2018 г.

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ЛАНГОВА

*********

АУЗ № ГЯ66378 - 1 / 26.10.2018 г.

15.

ГЯ66870 - 1 / 29.11.2018 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ66870 - 1 / 06.11.2018 г.

16.

ГЯ66921 - 1 / 29.11.2018 г.

ИВАН СТАНКОВ ТОДОРОВ

*********

АУЗ № ГЯ66921 - 1  и ГЯ66922 - 1 от 12.11.2018 г.

17.

ГЯ66956 - 1 / 29.11.2018 г.

ЕС ПИ БИ

*********

АУЗ № ГЯ66956 - 1 / 19.11.2018 г.

18.

ПРОТОКОЛ № 185 / 29.11.2018 г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ РАШЕВ

*********

Протокол № 185 и Писмо № 185 от 18.03.2018 г.

19.

ПИСМО № 3 835 / 29.11.2018 г.

ГАЛИНА БАЙЧЕВА ИВАНОВА-КУМБАРУ

*********

ПИСМО № 3 835 от 31.10.2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 29.11.2018 г. до 13.12.2018 г.

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 359 последна промяна: 14:52:05, 29 ноември 2018