Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 29 ноември 2018
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ11_14 - 118 / 29.11.2018  г.

ПЕТЬО СТОЯНОВ ЯНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14 - 118 / 09.06.2016 г.

2.

ГЯ11_14.173.3 - 1 / 29.11.2018

ЯНЧО АТАНАСОВ ГЕНОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14.173.3 - 1 и АУЗ № ГЯ11_14.173.4 - 1 от 14.06.2016 г.

3.

ГЯ11_14 - 117 / 29.11.2018 г.

ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТОВ

*********

АУЗ № ГЯ11_14 - 117 / 21.07.2016 г.

4.

ГЯ11_14/1/ - 38 / 29.11.2018 г.

"ХИФ ИНВЕСТМЪНТС"

*********

АУЗ № ГЯ11_14/1/ - 38 / 01.11.2016 г.

5.

ГЯ55937 - 1 / 29.11.2018 г.

КОСТА НЕДЯЛКОВ АТАНАСОВ

*********

АУЗ № ГЯ55937 - 1 и ГЯ55940 - 1 от 20.12.2016 г.

6.

ГЯ56429 - 1 / 29.11.2018 г.

МАРИНА МИХАЙЛОВА ГИНООЛУ

*********

АУЗ № ГЯ56429 - 1 / 22.12.2016 г.

7.

ГЯ59045 - 1 / 29.11.2018 г.

СПАСКА ВЕЛКОВА ЧОБАНОВА

*********

АУЗ № ГЯ59045 - 1 и ГЯ59046 - 1 от 18.10.2017 г.

8.

ГЯ59716 - 1 / 29.11.2018 г.

ПЕТЬО МИТКОВ МИРЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ59716 - 1 / 01.11.2017 г.

9.

ГЯ62866 - 1 / 29.11.2018 г.

ЕБАЗДИЕ ХАСАН ХРИСТОВА

*********

АУЗ № ГЯ62866 - 1; ГЯ62867 - 1 и ГЯ62868 - 1 от 28.06.2018 г.

10.

ГЯ65861 - 1 / 29.11.2018 г.

БОЖИДАР СТОЯНОВ РАЙКОВ

*********

АУЗ № ГЯ65861 - 1; ГЯ65862 - 1 и ГЯ65863 - 1 от 17.10.2018 г.

11.

ГЯ65875 - 1 / 29.11.2018 г.

РАДОСТИНА ИВАНОВА ВРАНГОВА

*********

АУЗ № ГЯ65875 - 1 / 18.10.2018 г.

12.

ГЯ65938 - 1 / 29.11.2018 г.

ПРОДАН ВАСИЛЕВ НОТЕВ

*********

АУЗ № ГЯ65938 - 1; ГЯ65939 - 1; ГЯ65940 - 1 и ГЯ65941 - 1 от 22.10.2018 г.

13.

ГЯ66029 - 1 / 29.11.2018 г.

КОСТАДИНКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА

*********

АУЗ № ГЯ66029 - 1 / 24.10.2018 г.

14.

ГЯ66378 - 1 / 29.11.2018 г.

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ЛАНГОВА

*********

АУЗ № ГЯ66378 - 1 / 26.10.2018 г.

15.

ГЯ66870 - 1 / 29.11.2018 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ66870 - 1 / 06.11.2018 г.

16.

ГЯ66921 - 1 / 29.11.2018 г.

ИВАН СТАНКОВ ТОДОРОВ

*********

АУЗ № ГЯ66921 - 1  и ГЯ66922 - 1 от 12.11.2018 г.

17.

ГЯ66956 - 1 / 29.11.2018 г.

ЕС ПИ БИ

*********

АУЗ № ГЯ66956 - 1 / 19.11.2018 г.

18.

ПРОТОКОЛ № 185 / 29.11.2018 г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ РАШЕВ

*********

Протокол № 185 и Писмо № 185 от 18.03.2018 г.

19.

ПИСМО № 3 835 / 29.11.2018 г.

ГАЛИНА БАЙЧЕВА ИВАНОВА-КУМБАРУ

*********

ПИСМО № 3 835 от 31.10.2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 29.11.2018 г. до 13.12.2018 г.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 803 последна промяна: 14:52:05, 29 ноември 2018