Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

петък, 30 ноември 2018
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Спортни площадки - Реконструкция на дворно пространство - благоустрояване и паркоустрояване  на ПМГ "Акад. Н. Обрешков"- Бургас и ГРЕ "Г. С. Раковски"- Бургас в УПИ I от кв. 130, по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, имот с КИ 07079.611.312".

 

Последни новини

Съобщение до Петко Косев

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 495 последна промяна: 08:27:41, 30 ноември 2018