Съобщение до всички заинтересовани собственици

петък, 30 ноември 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова


70-00-7887/3/ 30.11.2018г.

Уведомяваме Ви , че е изготвен ПУП-ПРЗ за УПИ II-50,55 кв.131 по плана на "РЦ" Ж.Р Меден Рудник
,гр. Бургас, ПИ 07079.651.333
по КК на гр. Бургас.
Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч.
На основание чл. 128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ .,заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта ,чрез Дирекция " ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Гл. специалист:
/ Мариана Танева/

Тел. за връзка 056/85-23-45

Последни новини

Съобщене до Колю Колев

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 263 последна промяна: 10:33:08, 30 ноември 2018