Съобщение до всички заинтересовани собственици

петък, 30 ноември 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова

изх.№70-00-9157/33/30.11.2018г.

До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3359/26.11.2018 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.38, по плана на зона "В", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.584 по КК на гр.Бургас.
Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
тел: 056 907 467

 

Последни новини

Съобщене до Колю Колев

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 285 последна промяна: 11:41:12, 30 ноември 2018