Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 23 ноември 2018
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ 8/23.11.2018 г.

 

ДИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Заповед за възлагане на ревизия №8/09.10.2018 и Искане за предоставяне на документи и писмени обяснения от задължено лице №94-01-34718/09.10.2018

Настоящият списък е в сила за периода от 23.11.2018 г. до 07.12.2018 г.

 

 

Последни новини

Съобщение до Събка Цонева Дракалиева

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 500 последна промяна: 16:30:52, 03 декември 2018